Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11642/65
Τίτλος: Test pdf
Δημιουργός: Test pdf
Χρονολογία: 2013-02-12
Γλώσσα: Αγγλικά
Εξειδίκευση τύπου : Άρθρο
Άδεια Χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρδιολογία

Εξαγωγή σε: