Σχετικά

Τι είναι;

Ο Ασκληπιός είναι ένα αποθετήριο, στο οποίο συστηματικά συλλέγεται, οργανώνεται, προβάλλεται  και διατίθεται με ανοιχτή πρόσβαση ψηφιακό περιεχόμενο σχετικό με τις Επιστήμες Υγείας. Παράλληλα, συνεισφέρει στην αποθήκευση και μακροχρόνια διατήρηση αυτού του περιεχομένου.

Σε ποιους απευθύνεται;

Ο Ασκληπιός απευθύνεται στην μεγάλη κοινότητα των Επιστημόνων, Επαγγελματιών και φοιτητών Υγείας, αφού το περιεχόμενό του εστιάζει και προβάλλει υλικό σχετικό με τις Επιστήμες Υγείας. Με την  Πληροφόρηση για Ασθενείς φιλοδοξεί να καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες των Ασθενών και του ευρύτερου Κοινού, χωρίς -βέβαια- να υποκαθιστά τον ειδικό. Τέλος, με το  Ιστορικό Αρχείο Ασκληπιείου απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ιστορία του συγκεκριμένου Ιδρύματος.