Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11642/34
Τίτλος: Οι επιμορφωτικές ανάγκες των βιβλιοθηκονόμων επιστημών υγείας της Ελλάδας
Εναλλακτικός τίτλος: Training needs of the health sciences librarians in Greece
Δημιουργός: Τσαλαπατάνη, Ειρήνη
Καλογεράκη, Ελένη
Συντελεστής: Εκδότης: Περιοδικό Συνεργασία, αρ. 2 (Σεπτέμβριος 2011)
Χρονολογία: 2011
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξειδίκευση τύπου : Άρθρο
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των Ελλήνων βιβλιοθηκονόμων επιστημών υγείας. Συνδυάστηκε ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση που πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Κατά την α΄ φάση, στάλθηκαν 62 ερωτηματολόγια σε όλο τον πληθυσμό των Ελλήνων ιατρικών βιβλιοθηκονόμων, από αυτά συμπληρώθηκαν τα 48, ποσοστό ανταπόκρισης 77,42%. Στη β΄ φάση ελήφθησαν τρεις ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν την ανάγκη συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Ελλήνων ιατρικών βιβλιοθηκονόμων (ΙΒ), η πλειονότητα των οποίων δεν διαθέτει θεματική εξειδίκευση και δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ιατρική βιβλιοθηκονομία. Ως απαραίτητα αντικείμενα στην εκπαίδευση τους, οι ΙΒ, κρίνουν τις «βάσεις δεδομένων, τις ιατρικές πηγές στο Internet» και την μεθοδολογία αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών. Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, θεωρούν ως σημαντικότερο κίνητρο παρακολούθησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος την «αύξηση γνώσεων και δεξιοτήτων». Από την έρευνα υποδεικνύεται ότι οι ΙΒ χρειάζονται α) την απόκτηση θεματικής εξειδίκευσης στις επιστήμες υγείας καθώς δεν παρέχεται στα προγράμματα των σχολών βιβλιοθηκονομίας, β) συνεχή επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, βάσεις δεδομένων επιστημών υγείας και ιατρικές πηγές πληροφόρησης και γ) επιμόρφωση στην απόκτηση ικανότητας εκπαίδευσης χρηστών. Επιθυμούν να επιμορφώνονται κυρίως με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εκπαιδεύουν- συνήθως- άτυπα τους χρήστες των βιβλιοθηκών τους, αλλά δηλώνουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση σε τεχνικές διδασκαλίας και θεωρίες μάθησης για τη συγκρότηση ενός πλαισίου αποτελεσματικότερης εκπαίδευσης.
The aim of this study is to determine the training needs of the Greek health sciences librarians. Quantitative and qualitative data were collected from 48 questionnaires and individual semi-structured interviews with three librarians. The results indicated the need for continuing education of the health sciences librarians. Most of librarians have not attended any training course in medical librarianship and have not subject knowledge in health sciences field. Respondents indicated that the preferred subjects for their training were “databases and medical sources on the Internet” and “methodology of medical information retrieval”. More than 80% regarded that the updating knowledge and skills was the most important motivation for participation in a training course. The Greek health sciences librarians need further training in health sciences databases, medical information sources, teaching methodology and subject knowledge in health sciences field. They want to be trained mainly by open and distance learning. However, the lack of providing any continuing education from the professional organizations reduces the possibilities for their training.
Θέμα: Βιβλιοθηκονόμοι
Librarians
Δια βίου εκπαίδευση
Education, Continuing
Ελλάδα
Greece
Βιβλιοθήκες, Ιατρικές
Libraries, Medical
Λέξεις-Κλειδιά: Ιατρικοί Βιβλιοθηκονόμοι; Εκπαίδευση ενηλίκων
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: https://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/12732?show=full
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Παρόμοια Διανομή
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Ιατρική Βιβλιοθηκονομία

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Tsalapatani.pdf624.02 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε

Εξαγωγή σε: