Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11642/151
Τίτλος: Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο» Βούλας στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (Β-ΚΑΡ.ΠΑ)
Δημιουργός: Πλαγίσου, Λαμπρινή
Χρονολογία: 2013
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξειδίκευση τύπου : Διατριβή
Περιγραφή: ΜΠΣ: Διοίκηση Υπηρεσιών και Διαχείριση Κρίσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ζωής, Τμήμα Νοσηλευτικής
Περίληψη: Background: Cardiac arrest, commonly sudden cardiac death is one of the commonest causes of death in adults. As has been statistically proven Cardiopulmonary Resuscitation doubles or triples the chance of survival of a person with heart failure (American Heart Association-CPR, 2005). Aim: The purpose of this study is to assess the level of knowledge of the nursing staff (nurses and assistant nurses) in basic CPR and investigate its association with demographic and other factors. Material and Method: The collection of data was a questionnaire that included multiple choice questions and completed from nurses and assistant nurses. The sample consisted of 136 questionnaires from a Grand Regional Hospital of Attica Results: The present study is an important step to investigate the knowledge of the nursing staff of all grades in Basic Cardiopulmonary Resuscitation. Will determine whether the level of knowledge, judgment and initiative are satisfactory or shows weaknesses and if so, whether there is room for improvement. Conclusions: Knowledge of the technique of Cardiopulmonary Resuscitation is the duty and obligation of all health. This knowledge is acquired through special seminars which combine theory with practice and teaching specific set of skills in small groups and using templates. Maintaining these skills, requires at regular intervals, monitoring of seminars aimed at retraining in resuscitation techniques constantly improving. The technical knowledge required Resuscitation to all nurses.
Η καρδιακή ανακοπή, κοινώς ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου των ενηλίκων. Όπως έχει στατιστικά αποδειχθεί η Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση διπλασιάζει ή και τριπλασιάζει την πιθανότητα επιβίωσης ενός ανθρώπου με καρδιακή ανακοπή (American Heart Association - CPR, 2005). Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η αξιολόγηση επιπέδου γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού (νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών) στη βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και η διερεύνηση της σχέσης του με δημογραφικούς και άλλους παράγοντες. Υλικό και μέθοδος: Διενεργήθηκε μια περιεκτική βιβλιογραφική αναζήτηση. Ως χρονικό διάστημα αναζήτησης τέθηκε η περίοδος 2000-2012. Παράλληλα, τέθηκε γλωσσικός περιορισμός με την επιλογή άρθρων δημοσιευμάτων στα αγγλικά και στα ελληνικά. Αποτελέσματα: Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την διερεύνηση των γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. Θα διαπιστωθεί κατά πόσο το επίπεδο γνώσης, κρίσης και πρωτοβουλίας είναι ικανοποιητικό ή εμφανίζει αδύνατα σημεία και εάν συμβαίνει αυτό, κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Συμπεράσματα: Η γνώση της τεχνικής της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης αποτελεί καθήκον και υποχρέωση για όλους όσοι ασχολούνται με την υγειονομική περίθαλψη. Αυτή η γνώση αποκτάται μέσω ειδικων σεμιναρίων στα οποία συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική. Η διατήρηση των δεξιοτήτων αυτών, προϋποθέτει την σε τακτά χρονικά διαστήματα παρακολούθηση των σεμιναρίων με στόχο την επανεκπαίδευση σε ολοένα βελτιούμενες τεχνικές αναζωογόνησης. Η γνώση της τεχνικής αναζωογόνησης αφορά όλους τους νοσηλευτές.
Θέμα: Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
Cardiopulmonary Resuscitation
Νοσηλευτικό Προσωπικό, Νοσοκομείου
Nursing Staff, Hospital
Emergency Nursing
Επείγουσα Νοσηλευτική
Education, Continuing
Education, Nursing
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: http://195.251.38.253:8080/xmlui/handle/123456789/669
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Νοσηλευτική

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Plagisou.pdf1.96 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε

Εξαγωγή σε: