Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11642/141
Τίτλος: Εργαλείο μέτρησης στάσεων και απόψεων ψυχικά ασθενών αναφορικά με τις καπνισματικές τους συνήθειες
Δημιουργός: Κουράκος, M.
Καυκιά, Θ.
Σαρίδη, Μ.
Σουλιώτης, Κ.
Κούκια, Ε.
Χρονολογία: 2016
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξειδίκευση τύπου : Άρθρο
Περιγραφή: Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2016, 33(4):498-505
Περίληψη: ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη ενός εργαλείου μέτρησης των στάσεων και των απόψεων των ψυχικά ασθενών σχετικά με τις καπνισματικές τους συνήθειες. ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ Τα εργαλεία που επιλέχθηκαν για τη συγκεκριμένη μελέτη ήταν το ερωτηματολόγιο καπνίσματος σε ψυχιατρικά νοσοκομεία (Smoking in Psychiatric Hospitals, SPH), το οποίο καταγράφει τις καπνισματικές συνήθειες των ψυχικά ασθενών, το ερωτηματολόγιο γενικής υγείας (ΕΓΥ) (General Health Questionnaire, GHQ), που ανιχνεύει τις ψυχικές διαταραχές των ασθενών, και η κλίμακα ολικής εκτίμησης της λειτουργικότητας (ΚΟΕΛ) (Global Assessment Schedule, GAS), η οποία καταγράφει σφαιρικά τη λειτουργικότητα ενός ψυχικά ασθενούς σε συνδυασμό με την ψυχοπαθολογία του. Διεξήχθη πιλοτική μελέτη σε 100 ψυχικά ασθενείς και έγιναν οι αναγκαίες σταθμίσεις. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ερωτηματολόγιο των Dickens et al δεν είναι ψυχομετρικό εργαλείο, αλλά ένα σύνολο διερευνητικών ερωτήσεων που αξιολογεί τις στάσεις και τις απόψεις των ψυχικά ασθενών και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε διαδικασίες στάθμισης ή ψυχομετρικού ελέγχου. Το ερωτηματολόγιο GHQ και η κλίμακα GAS απο- τελούν εργαλεία, τα οποία έχουν υποβληθεί σε σταθμίσεις. Η παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών επέτρεψε να αναγνωριστεί ο τρόπος ομαδοποίησης, από τους ασθενείς, των διαφόρων θεμάτων με βάση τις δικές τους απαντήσεις. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πιλοτική μελέτη και η στάθμιση των τριών ερωτηματολο- γίων δημιούργησαν ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο μπορεί να διερευνήσει τη στάση και τις αντιλήψεις των ψυχικά ασθενών σχετικά με τις καπνισματικές τους συνήθειες.
Θέμα: Κάπνισμα
Smoking
Ψυχικά ασθενείς
Mental patients
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: http://www.mednet.gr/archives/2016-4/pdf/498.pdf
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Παρόμοια Διανομή
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Ιατρική
Νοσηλευτική

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Kourakos5.pdf180.64 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε

Εξαγωγή σε: